Whisky Live Warsaw 2015

Nawiązanie współpracy z Paragraph Publishing, festiwal dołącza do  grona miast gospodarzy projektu Whisky Live, przyjmując nazwę “Whisky Live Warsaw”