Whisky Live Warsaw 2018

Whisky Live Warsaw wprowadza się do Centrum Praskiego Koneser, docelowej lokalizacji dla festiwalu